ĐÁ LÁT SÂN VƯỜN, LÁT GARAGE, LÁT HỒ BƠI

Cát Kết Xanh Khò mặt (360x300x20 & 300x300x20mm)
Xanh Soi Rãnh (600x300x20 & 300x300x20mm)
Trắng Khò Mặt (600x300x20 &300x300x20mm)
Hồng Khò Mặt (600x300x20 &300x300x20mm)

Vàng Khò Mặt (600x300x20 & 300x300x20)